sensei Marian Zając

sensei Marian Zając


 

 

Sensei Marian Zając

tel. 600-299-773

 

Na czarny pas zdał w Japonii w 2015 roku.

Ostatni start zawodniczy Dream Cup 2014 Japonia

Na ciągłe pytania swoich uczniów czy będzie jeszcze walczył na macie odpowiada „Oczywiście Osu!”

 
 
Czy chcesz dołączyć do klubu karate ?

 

Harmonia jest podstawą karate. Miłość do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami Budo-Karate Kyokushin. Myślę że jest ono bardzo potrzebne współczesnemu światu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwyższej prawdy w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz duchowym.